Menu
Privacy Policy

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку сайт Opera World, розташований за адресою opera-world.net, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

1. Визначення термінів.

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту - уповноважені працівники на управління сайтом, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується конкретної або ідентифікованої особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для Адміністратора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних вимога щодо запобігання їх розповсюдженню без згоди суб’єкта персональних даних чи інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту» - особа, яка має доступ до сайту через Інтернет і використовує сайт Opera World.

1.1.6. «Cookie» — це невеликий фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу надсилає на веб-сервер у HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла комп'ютерної мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення.

2.1. Використання Користувачем сайту AMWS означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Opera World.

2.3. Ця Політика конфіденційності стосується лише веб-сайту Opera World. Сайт Opera World не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх сторін, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Opera World.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту Opera World.

3. Предмет Політики конфіденційності.

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення на придбання Сервісу.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на веб-сайті Opera World і включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. Контактний телефон користувача;

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Веб-сайт Opera World захищає Дані, які автоматично передаються під час перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено скрипт статистичної системи («піксель»):

IP-адреса;
інформація з файлів cookie;
відомості про браузер (або іншу програму, яка надає доступ до відображення реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Вимкнення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до тих частин веб-сайту інтернет-магазину, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт Opera World збирає статистику IP-адрес своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у пунктах. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору особистої інформації користувача.

4.1. Адміністрація сайту Opera World може використовувати персональні дані Користувача в наступних цілях:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті Opera World для оформлення замовлення та (або) укладання Договору про надання послуг.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту Opera World.

4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання сайту Opera World, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Opera World про статус Замовлення.

4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних із використанням сайту Opera World.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою оновлень продуктів, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, інформаційних бюлетенів та іншої інформації від імені сайту Opera World.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу до сайтів або послуг партнерів сайту Opera World для отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи та строки обробки персональної інформації.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження часу будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, поштовим організаціям, операторам зв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Opera World.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Обов'язки сторін.

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надайте інформацію про особисті дані, необхідні для використання сайту Opera World.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечувати збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати іншим можливим способом передані персональні дані Користувача, за винятком п. . 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживайте запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючих бізнес-операціях.

6.2.4. Блокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних щодо періоду перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або протиправних дій.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Став суспільним надбанням до його втрати або розголошення.

7.2.2. Був отриманий від третьої сторони до отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Було оприлюднено за згодою Користувача.

8. Вирішення суперечок.

8.1. Перед зверненням до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Opera World і Адміністрацією сайту, обов’язковим є подання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. Якщо згоди не буде досягнуто, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови.

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Про всі пропозиції або запитання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділі «КОНТАКТИ».

9.4. Поточна Політика конфіденційності розміщена на сторінці https://opera-world.net/

2024 © Opera World
Menu
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram